Thema-avond

Kanjertraining

als preventie tegen verslavingen

 

‘Kanjertraining’ een manier om kinderen en jongeren veilig te kunnen laten opgroeien in het gezin, de school, de wijk en de stad.

 

 

 

  Gastspreekster is Jacqueline Mijnten,

 

  Zij is o.a. ouder- kind Kanjertrainer, coach,  

   remedial teacher en PGB begeleidster

 

 

 

 

Kanjertraining, blijkt uit onderzoek door het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) een effectief opvoedings- en onderwijsprogramma dat risicofactoren ‘sociale problemen’ aantoonbaar vermindert. Pesten, conflicten, uitsluiting en sociaal teruggetrokken gedrag wordt voorkomen of verminderd en het welbevinden bij kinderen en jongeren wordt vergroot. Kanjertraining stimuleert sociaal vaardig gedrag.

 

Kanjertraining kan bestaan uit:

Een schoolaanbod voor leerlingen van 4 tot 15 jaar in het regulier en speciaal

    basisonderwijs en de eerste klassen van het voortgezet onderwijs.

    In Nijkerk wordt Kanjertraining inmiddels op 3 scholen gegeven en zijn daarvan inmiddels 

    1 Kanjerschool in Nijkerk en dit schooljaar wordt de 2de  school in Nijkerkerveen ook

    Kanjerschool;

Een klasseninterventie; een kanjertrainer (psycholoog) biedt hulp in sociaal vastgelopen 

    klassen van het regulier en speciaal basisonderwijs en voortgezet onderwijs;

Ouder-kind trainingen in Kanjerpraktijken waar kinderen van 5 tot en met 16 jaar, die

     problemen ervaren in de omgang met anderen samen met hun ouders getraind worden.

Een sportaanbod ‘kanjers in de sport’ trainers en begeleiders versterken de teamspirit en het

    omgaan met conflicten van jeugdsporters.

 

De kanjertraining werkt aan vier voorwaardelijke doelen:

1. Kennis: kinderen hebben kennis en inzicht in gedrag en de gevolgen hiervan voor de ander.

2. Vaardigheden: kinderen hebben meer sociale vaardigheden en vertonen minder

    meeloopgedrag ('benzine geven').

3. Motivatie: kinderen zijn meer gemotiveerd om zich sociaal ’als een kanjer’ te gedragen.

4. Verantwoordelijkheidsbesef: kinderen zijn zich bewust dat je kunt kiezen hoe je je gedraagt

    en ervaren hierin meer zelfvertrouwen.

 

Kanjertraining

als effectieve preventieve jeugdinterventie in het onderwijs, de opvoedingsondersteuning, in de sport en in de jeugdzorg

 

 

 

Graag willen wij u uitnodigen deze lezing bij te wonen.

 

 

Datum: woensdag 29 oktober

Aanvang: 19.45 uur (inloop vanaf  19.30 uur) tot 21.45 uur.

Locatie: Bibliotheek Nijkerk, Frieswijkstraat 99,  033-2451758.

 

 

 

Deze avond wordt georganiseerd door de Stichting Moedige Moeders Nijkerk.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wilma Bothmer van de Bunt,

033-2457621, moedigemoedersnijkerk@gmail.com

 

 

 

 

Nijkerk

 

 

 

 

Thema-avond ‘Chillen, alcohol en het puberbrein’.

 

Het ene moment staat u verbaasd over de volwassen uitspraken van uw puber en het volgende moment is uw puber super chagrijnig. Wat de groep wil is ineens belangrijker dan wat  u  als ouders wilt en u snapt er niets meer van. Chillen en alcohol drinken. Hoe kunt u daar het beste mee omgaan? Huiswerk maken met de MSN en de televisie aan en tussendoor ook nog sms’jes sturen naar vrienden en waarom wordt alles uitgesteld tot het laatste moment?

 

Op woensdag 21 september 2011 komt Aletta Smits een presentatie geven over de nieuwste ontdekkingen van het puberbrein die u als ouders niet mag missen!!

 

Aletta Smits is directeur van de Loef Training en Advies in Amsterdam. Gespecialiseerd in het puberbrein, effectieve communicatie en didactische variatie. Op een vrolijke wijze neemt zij u mee naar de wereld van de pubers om samen met u op ontdekkingsreis te gaan.

 

De presentatie begint om 20.00 uur in de bibliotheek,

Frieswijkstraat 99, te Nijkerk. Voor meer informatie:

www.moedigemoedersnijkerk.nl

033-2457621

 

 

 

Wat is er nodig in de gemeente Nijkerk om het drank- en

drugsgebruik van jongeren tegen te gaan?

 

Dit is een vraag die regelmatig weer naar boven komt borrelen.

Het is niet zo zichtbaar als het drankgebruik, want we weten wel hoe een dronken jongere er uit ziet, maar

een jongere onder de drugs herkennen we vaak niet.

 

De jongeren zelf zien het aan elkaar en weten precies wie welke drugs heeft gebruikt, maar de volwassenen

 (ouders) hebben vaak geen idee waar ze op moeten letten. Waarschijnlijk denken ze daarom dat het wel

meevalt in Nijkerk. Meestal komen ze er pas achter wanneer het te laat is en de jongere al verslaafd is.

 

Maar waarom wachten tot het te laat is?

Wat zit er achter al die verslavingen?

 

Vanuit de afkickklinieken komen signalen dat onverwerkte

emoties en psychische problemen vaak naar buiten komen

wanneer een verslaafde gaat afkicken.

 

Hoe komt het dat er zoveel jongeren rond lopen met deze

problemen zonder dat iemand dat in de gaten heeft of er iets

aan doet? Waarom wordt er niet over hun problemen

gesproken?

 

Jongeren hebben moeite met het verwoorden

van hun emoties en daar beginnen de problemen!!

 

 

Op donderdag 2 september 2010 om 20.00 uur is er tijdens

‘De Ontmoeting’ in het gemeentehuis van Nijkerk een presentatie

over dit onderwerp.

 

Wij nodigen u van harte uit om te komen luisteren naar

Robin van Soolingen werkzaam bij ‘Het Pitstophuis’

in Zeewolde. Hij vertelt over hun succesvolle methode om jongeren te helpen bij het verwoorden van hun

problemen, het 3-stappenplan en het multidisciplinair samenwerken met ander instanties.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Stichting Moedige Moeders Nijkerk

Rina Duncker

Michel en Wilma Bothmer van de Bunt

 

 

 

Thema-avond voor alle ouders van pubers.

 

Het ene moment sta je verbaasd over de volwassen uitspraken van je puber en het volgende moment is je puber super chagrijnig en u snapt er niets meer van. Huiswerk maken met de MSN en de televisie aan en tussendoor ook nog sms’jes sturen naar vrienden. Vrienden zijn ineens heel belangrijk voor je puber en waarom wordt alles uitgesteld tot het laatste moment?

 

Op woensdag 15 september 2010 komt Martine van Leeuwen een presentatie geven over de nieuwste ontdekkingen van het puberbrein die u als ouders niet mag missen!! Martine van leeuwen is docent, trainer en orthopedagoog. Zij werkt als opleidingscoördinator van een post-hbo opleiding bij de Hogeschool in Leiden en zij heeft haar eigen trainingsbureau dat zich richt op identiteit, communicatie en pedagogisch klimaat op scholen. Door verschillende voorbeelden te geven neemt zij u mee naar de wereld van de pubers om samen met u op ontdekkingsreis te gaan.

 

De presentatie begint om 20.00 uur bij Boekhandel Roodbeen, Vetkamp 2 te Nijkerk. Kaartjes voor deze avond kosten € 2,50 per persoon (inclusief koffie en thee).

 

Voor meer informatie kunt u bellen met de Moedige Moeders Nijkerk 033-2457621 of www.moedigemoedersnijkerk.nl

 

Deze avond wordt mede mogelijk gemaakt door:

Rabobank Randmeren.

 

 

 

 

 

Thema-avond: ‘Omgaan met pubers’

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

 

Op woensdag 19 mei organiseren wij wederom een thema-avond, deze keer zal het gaan over:

Op een goede en leuke manier omgaan met pubers’.

Deze avond is bedoeld voor alle ouders van pubers in Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken.

 

 

De gastspreekster van deze avond is: Mw. Ida Verlaan.

 

Zij is werkzaam bij Steunpunt Opvoeding Nijkerk waar zij samen met ouders op zoek gaat naar de beste antwoorden op hun vragen.

 

 

De pubertijd is de leeftijdsperiode tussen ongeveer 11 en 18 jaar. Kinderen ontwikkelen zich in deze tijd tot jongvolwassenen. In deze fase is het belangrijk dat de jongeren een goed zelfbeeld hebben en genoeg zelfvertrouwen, zodat ze niet toe geven aan de groepsdruk om drank en drugs te gaan nemen. Ouders kunnen in deze tijd soms met vragen met komen te zitten waar ze zelf niet zo één, twee, drie een antwoord op weten. Het Steunpunt Opvoeding geeft al jaren steun en advies aan ouders die vragen hebben over hun puber en hoopt op deze manier bij te kunnen dragen aan een goed verloop van de pubertijd, zowel voor de pubers als voor de ouders.

 

De thema-avond wordt gehouden in “De Wulfshoeve”, Moorselaar 69, te Nijkerk.

Wij heten u welkom vanaf 19.30 uur en de presentatie begint om 20.00 uur.

 

Aanmelden voor deze avond kan telefonisch op 033-2457621 of via de mail

moedigemoedersnijkerk@gmail.com  of vraag@steunpuntopvoedingnijkerk.nl

 

 

 

Met vriendelijk groet,

 

De Moedige Moeders en Vader,

Wilma Bothmer van de Bunt

Rina Duncker

Michel Bothmer van de Bunt

                                                       

 

T. 033-2457621  E. moedigemoedersnijkerk@gmail.com    www.moedigemoedersnijkerk.nl  

 

 

 

 

Uitnodiging

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

 

Graag willen wij u uitnodigen voor de eerste thema avond van de Moedige Moeders Nijkerk op dinsdag 30 maart 2010.

 

 

De gastspreekster van deze avond is: Mw. Margo Oosterhoorn.

 

Zij is werkzaam in de drugsverslavingszorg met jongeren van 12 tot 18 jaar.

 

 

Steeds vaker blijkt er bij verslavingen sprake te zijn van dubbele-diagnose-problematiek. Naast de verslaving spelen ook vaak andere stoornissen en ervaringen een rol. Meerkanten heeft al tientallen jaren expertise op het gebied van zowel psychiatrie als verslavingszorg, waardoor zij de complete keten van gespecialiseerde diagnostiek en behandeling kunnen bieden.

 

Tot voor kort was het alleen voor volwassenen mogelijk om hulp te krijgen bij het afkicken en jongeren onder de 18 jaar werden doorverwezen naar andere plaatsen in het land. Nu is het eindelijk zover dat jongeren van 12 tot 18 jaar ook terecht kunnen bij Meerkanten in Ermelo en mevrouw Oosterhoorn wil u daar graag alles over vertellen.

 

De thema avond wordt gehouden in Het Tuinhuis, Frieswijkstraat 97, te Nijkerk.

Wij heten u welkom vanaf 19.30 uur en de presentatie begint om 20.00uur.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

De Moedige Moeders en Vader,

Wilma Bothmer van de Bunt

Rina Duncker

Michel Bothmer van de Bunt