Dit is een begin …….

 

Preventief Jeugdbeleid.

 

Basisbehoeften:

 

1.           Jongeren hebben volwassenen nodig om te leren stevig in hun schoenen te staan en zich

         goed te voelen.

2.           Jongeren hebben de hulp van volwassenen nodig om zich begrepen en geliefd te voelen.

3.           Jongeren hebben informatie nodig om gezonde keuzes voor zichzelf te kunnen maken.

4.           Jongeren hebben grenzen nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen.

5.           Volwassenen kunnen jongeren helpen om zich veilig te voelen.

6.           Jongeren hebben de hulp van volwassenen nodig om te leren praten over hun gevoelens.

 

Kennis:

In een gemeente zijn instanties, scholen, en beleidsmakers die samen veel kennis in huis

hebben op allerlei gebieden. Hoe kan deze kennis worden ingezet om in de 6 basisbehoeften van de

jongeren in de gemeente te voorzien?

 

Hoe is de situatie nu?

Op dit moment komt de gegeven informatie bij veel jongeren niet naar binnen en gebruiken ze veel

alcohol en drugs. Sommige jongeren zien zelf geen uitweg meer en stappen uit het leven. Eigenlijk

weten veel volwassenen niet wat er in het hoofd van de jongeren omgaat.

 

Wat is er nodig om dit te veranderen?

Er zijn vier belangrijke pijlers:

-       de politiek

-              de ouders

-              de leerkrachten

-              de jongeren

 

De politiek:

De politiek heeft de verantwoording om de regie te nemen bij het maken van beleid. Belangrijk is

om hiervoor de juiste visie te ontwikkelen die ervoor zorgt dat er een mentaliteitsverandering

ontstaat bij alle betrokken partijen, zoals scholen, ouders, hulpverlening, jeugdzorg, jongerenwerk,

huisartsen, peuterbureau, kinderen, jongeren en volwassenen.

(Het creëren van een groot veilig vangnet om kinderen/jongeren)

De politiek heeft de middelen om een rioolwateronderzoek te laten uitvoeren en op die manier

nauwkeurige cijfers boven water te krijgen over het drugsgebruik in de gemeente.

De politiek kan zorgen dat er  voor  jongeren een inloophuis komt waar ze ongedwongen naar binnen

kunnen lopen wanneer ze met een probleem zitten en waar meteen wordt gekeken naar wat de jongeren

nodig hebben! Geen wachtlijsten meer!!

 

De gemeentelijke politiek krijgt steeds meer taken vanuit Den Haag toegewezen o.a. Jeugdzorg.

Dit is een kans voor de gemeenten om op een andere manier voor de jeugd te gaan zorgen.

Goed is om te kijken of de instanties die nu verantwoordelijk zijn voor de uitvoer en daar veel geld

voor krijgen, ook de gewenste resultaten bereiken. Gaat het inderdaad beter met de kinderen/jongeren

nadat ze met een instantie in contact zijn geweest? Als dit niet het geval dan is het goed om naar andere

alternatieven te zoeken die wel resultaat met hun aanpak hebben en daar geld aan te geven.

 

Het welzijn van onze kinderen is belangrijker dan een systeem in stand houden dat niet werkt!

 

De ouders:

Hoe kan ik zorgen dat het goed gaat met mijn kind en wat heb ik daar voor nodig?

Er bestaat geen school voor ouders, misschien is het een idee om daar mee te beginnen.

 

·             Ouders kunnen informatie opzoeken, naar informatieavonden die over dit onderwerp gaan,

         of  een cursus volgen.

·             Gesprektechnieken aanleren om op een goede manier met je kind te kunnen praten.

         Op die manier blijven de ouders op de hoogte over hoe hun kind zich voelt.

·             Hulp zoeken wanneer ze met vragen zitten.

·             Samen met de school en andere ouders een goed vangnet rondom je kind opzetten.

·             Als ouder goed voor jezelf zorgen.

 

 

De leerkrachten:

Hoe kan ik er toe bijdragen dat het goed gaat met mijn leerling en wat heb ik daarbij nodig?

 

De basisschool:

·        Meer aandacht besteden aan hoe de leerlingen zich voelen. Dit kan door al op de basisschool

      te beginnen met elk jaar (bijvoorbeeld) kanjertrainingen te gaan geven en in op die manier in

      gesprek te blijven met de leerlingen.

 

      Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert

      denken. Als gevolg hiervan heeft het kind minder last van sociale stress. Het blijkt dat veel kinderen

      na het volgen van de Kanjertraining zich beter kunnen concentreren op school en betere leerresultaten

      behalen. Kanjertraining richt zich op primair op het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs, en

                     de voor- en naschoolse opvang.        http://www.kanjertraining.nl/

                     Video over Kanjertraining:

                       http://www.kanjertraining.nl/kanjertraining-in-de-media/impressie-kanjertraining

 

·        Doormiddel van het signaleringssysteem Kijk! de ontwikkeling van de leerling in kaart brengen

       om zo snel te kunnen handelen wanneer dit nodig is.

         Zie http://www.bazalt.nl/kijk-home/wat-is-kijk

 

·        Voorlichtingsavonden voor ouders over deze onderwerpen en samen een vangnet rondom de

      leerlingen opzetten.

·        Voorlichtingsavonden over de kracht van groepsdruk, over de werking van drugs en alcohol,

      zodat ouders hun kinderen beter kunnen begeleiden in de brugklas en de klassen die daarna komen.

·        Preventielessen in groep 7 en 8 over hoe de groepsdruk werkt en het gevaar van roken, alcohol en

      drugs uitleggen.

·        Aandacht voor de leerkrachten. Het is belangrijk dat ze met plezier les kunnen geven.

·        Leerkrachten let op uw woorden, het kleine kind is snel van slag!     

 

De middelbare school:

·             Meer aandacht voor hoe de leerlingen zich emotioneel voelen.

·             Gratis huiswerkbegeleiding.

 

·             Eén keer per week sociaal-emotionele les met onderwerpen van de kanjertraining en/of gelukskunde

         door bijvoorbeeld de mentor. Zo leert de mentor de leerlingen goed kennen en kan sneller ingrijpen

         wanneer een leerling dit nodig heeft. (voor meer info kijk dan bij gelukskunde op deze website)

         Kanjertraining richt zich op het primair op het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs, en

         de voor- en naschoolse opvang.

 

·             Leerkrachten ondersteunen met de Winwin methode.

         Zie  http://www.bazalthco.nl/winwin/over-winwin

 

·             Workshop ‘Over de streep’  minstens één keer voor alle leerlingen op de middelbare

        School. Op deze indrukwekkende manier leren ze veel over zichzelf en de ander.

         Zie één van de afleveringen  http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1267279

         Een jaar later http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1333971

        Wilt u ook een keer een Challenge Day op school kijk dan op www.challengedaynederland.nl

 

 

 

·             Leerkrachten ondersteunen elkaar op de momenten dat een leerkracht dit nodig heeft.

·             Leerkrachten maken een plan om op één lijn te zitten, tijdens de les, naar de leerlingen toe.

        Nu heeft iedere leerkracht in de les zijn/haar eigen regels en dit kan verwarring geven

        bij de leerlingen. Dit is net zo belangrijk voor de leerling als het op één lijn zitten van ouders

        bij de opvoeding van hun kind.

·             Extra hulp voor leerlingen die meer nodig hebben dan sociaal-emotionele lessen.

·             Samen met de ouders een vangnet rondom de leerlingen opzetten. 

·             Voorlichtingsavonden voor ouders over drugs, alcohol, groepsdruk en verslavingen.

·             Informatieavonden over de werking van het puberbrein. Wat kan de puber wel en niet.

        Dit kan ouders helpen meer inzicht (en begrip) in het pubergedrag van hun kind te krijgen.

·             Veel aandacht voor pesten.

        Pesten gebeurt vaak buiten het zicht van de leerkracht en het gebeurt vaak!

        De workshop ‘Over de streep’ kan ook ingezet worden om het pesten tegen te gaan.

 

 

              

van Jan Willem van den Brandhof

verplicht in het boekenpakket.

 

 

 

 

Wat kunnen de leerkrachten zelf doen?

·             Sneller het advies vragen of de hulp inschakelen van de orthopedagoog en/of psycholoog

·             Op een creatieve manier lesgeven, zodat de leerlingen het niet saai gaan vinden.

·             Met de leerling in gesprek gaan wanneer er sprake is van opvallend gedrag in de klas

         en/of slechte cijfers. Misschien is er extra hulp nodig.

·             Bewust zijn van de emotionele uitwerking van de woorden van de docent op de leerling en

         het gedrag van de leerkracht naar de leerling.

·             Meer oogcontact, vaker een glimlach en positieve opbouwende kritiek naar de leerling.

         Kost niets maar kan veel winst opleveren!

·             Er vanuit gaan dat een leerling zijn best wil doen, maar het niet altijd lukt.

         De leerling helpen met een oplossing hiervoor te zoeken. Hierdoor voelt de leerling zich

         begrepen en gesteund. Vaak is dan het gevolg dat de leerling zich meer gemotiveerd zal

         inzetten, betere cijfers halen en zich gelukkiger voelt.

·             Meer humor tijdens de lessen, zodat er een ontspannen sfeer ontstaat en de leerlingen met

         plezier de lessen volgen.

 

Meer informatie voor leerkrachten:

Boeken:

 

Leerlingen zijn net mensen. 50 tips om leerlinggedrag te verbeteren.

Annette Breaux en Todd Whitaker (Bazalt)

Wil jij een nog betere leraar worden?

Een leraar bij wie leerlingen zich beter gedragen en meer leren?

Wil je effectief lesgeven aan gemotiveerde leerlingen? Dan kan dit boek

 je helpen. Leerlingen zijn net mensen beoogt niet om van jou de perfecte

leraar te maken; zo’n leraar bestaat namelijk niet. Het helpt je ook niet om

perfecte leerlingen te vormen; want die bestaan evenmin. Deze uitgave

reikt je wel vijftig praktische tips aan om het gedrag van leerlingen in je

klas te verbeteren. En het mooie is: als hun gedrag verbetert, verbeteren

hun prestaties ook. Als je de tips uit dit boek ter harte neemt, zal bovendien je manier van lesgeven

structureel verbeteren. Ieder kind verdient een leraar die in hem gelooft. Wees die leraar!

Leerlingen zijn net mensen is uitgegeven in twee varianten: voor leraren in het basisonderwijs en

voor docenten in het voortgezet onderwijs. Formaat A5, 168 pagina’s (met ruimte voor notities).

 

Teach like a champion. 49 technieken om leerlingen te laten excelleren.

Doug Lemov

Als lesgeven lastig is. Strategieën om weer grip te krijgen.

Allen N. Mendler

Lessen in orde. Handboek voor de onderwijspraktijk.

Peter Teitler

Levenverrijkend onderwijs. Helpt scholen om prestaties te verhogen.

Marshall B. Rosenberg

 

Lessen voor leerlingen:

Lessen in geluk. Verwey- Jonker instituut.

Werkboek en docenten handleiding.

Breingeheimen. Emotioneel intelligent.

Je brein, zelfkennis en beter omgaan

Princep educatief.

Werkboeken en docenten handleiding.

 

Samenwerken: Leraren met Lef

De positieve kracht van leraren die zich inzetten om het onderwijs voor

leerlingen te verbeteren. www.lerarenmetlef.com

 

De jongeren:

Wat kan ik zelf doen om me goed te voelen?

 

Aardige dingen zeggen tegen mezelf

Interesse tonen in elkaar

Respect voor elkaar

Hobby zoeken

Op een terras in de zon zitten.

Naar een jongerencentrum toe om samen leuke activiteiten te doen.

Sporten

Muziek luisteren

Dansen

Voldoende rust

Genieten van de dingen die je doet!

Blijf niet met je probleem rondlopen maar ga er met iemand over praten!

 

Wetenschappelijke onderbouwing van het preventief jeugdbeleid:

Op het moment dat de leerling iets leuks meemaakt of zich gesteund voelt, worden er in het

lichaam gelukshormonen (endorfine, oxytocine) aangemaakt die er voor zorgen dat de

leerling zich goed voelt. Hierdoor zal de leerling (door de aanmaak van dopamine) meer

gemotiveerd zijn om de opdrachten van de leerkracht uit te voeren. De gelukshormonen

zorgen ervoor dat de prestaties van de leerling beter worden doordat deze meer

gemotiveerd is om goed werk af te leveren. Tevens wordt de weerstand tegen ziekten

versterkt, waardoor de leerling minder vaak ziek is.

 

Het spijbelen zal verminderen doordat de leerlingen met meer plezier naar school gaan.

Het risico dat de leerling vervroegd van school zal gaan wordt op deze manier ook verkleind.

 

Hetzelfde geldt ook voor de thuissituatie. Wanneer de ouders op een manier met het kind

omgaan waarbij het kind zich goed voelt zal het sneller geneigd zijn om te luisteren naar de

ouders, daardoor is er minder strijd en zal het kind sneller doen wat de ouders vragen, omdat

er minder weerstand is.

 

Wanneer de leerling met tegenzin naar school gaat, om welke reden dan ook, worden er

stresshormonen aangemaakt die de tegenovergestelde werking geven van het bovenstaande.

Zoals ongemotiveerd gedrag, slechte cijfers, vaker ziek zijn, sneller blijven zitten

en vervroegd van school gaan. Vaak zijn de leerkrachten zich niet bewust van de stress die

ze een leerling bezorgen wanneer ze onverschillig of negatief op/tegen de leerling reageren.

 

Wanneer een kind stresshormonen aanmaakt zal het zich onrustig, snel geprikkeld en

onveilig voelen. Kinderen weten vaak niet wat er met ze aan de hand is en proberen zich op

hun manier staande te houden. Jongeren zijn in de gelegenheid om zelf iets te zoeken,

waardoor ze zich beter voelen en vaak maken ze dan geen gezonde keuzes voor zichzelf.

(veel alcohol, veel gamen, drugsgebruik, gokken, overmatig/te weinig eten,

buitensporig koopgedrag)

 

Het is daarom van groot belang dat jongeren zich goed voelen.

 

De hulpverlening:

Het Centrum voor Jeugd en Gezin:

Ouders kunnen naar binnen lopen met hun vragen.

Ouders kunnen een afspraak maken om rustig over hun probleem te vertellen.

Ouders kunnen met de cursussen meedoen en op deze manier informatie krijgen

over hoe ze op een goede manier met hun kind om kunnen gaan.

 

Voor jongeren is er iets meer nodig dan dit, want ze hebben de neiging om niet ergens

naar toe te gaan waar ouders heen gaan. Het Centrum Jeugd en Gezin heeft dus de uitdaging

om aantrekkelijk te worden voor jongeren. Eén mogelijkheid is om een jongerenhulpverlener

aan te trekken. Een ruimte in te richten waar de jongeren zich prettig voelen en zonder

afspraak naar binnen kunnen lopen. Daarbij is het belangrijk dat de jongerenhulpverlener

ervaring heeft met spontane inloop.

 

Een andere mogelijkheid is de jongeren een eigen plek te geven gericht op hun

belevingswereld met laagdrempelige hulpverlening, waar ze zich op hun gemak en

begrepen voelen.

 

Een mooi voorbeeld hiervan is het 3- stappenplan, van Jan Geyteman, laagdrempelige hulpverlening

voor (getraumatiseerde) jongeren tussen de 12 en 23 jaar. De jongeren kunnen elke werkdag ’s middags

naar binnen lopen en er kan gelijk begonnen worden met hulpverlenen. (Pitstop)

 

Geen wachtlijsten, nee, direct starten want het probleem is er nu!

 

Dit  kan ook voor scholen een prettige manier van werken zijn, want wanneer leerlingen een probleem

hebben kunnen ze meteen doorgestuurd worden, zonder te hoeven wachten op een traject wat nog in

 gang gezet moet worden. In de jongerencentra komt het voor dat jongeren met hun problemen naar de

jongerenwerker toe komen, deze jongeren kunnen ook geholpen worden met het 3-stappenplan.

Samenwerken met andere instanties, die eventueel in hetzelfde gebouw met de jongeren kunnen komen

praten. (voor meer info kijk dan bij ‘Pitstop’ op deze website) . jan_geyteman@hotmail.com

 

Heeft de leerling meer intensieve hulp nodig dan is er de mogelijkheid om ‘De Rebound’ in te

schakelen eventueel in combinatie met het Onderwijs Zorgcentrum met de mogelijkheid

om de leerling tot 20.00 uur ’s avonds te begeleiden.

 

Eigen Kracht-conferentie: (0800-3377835,   www.eigen-kracht.nl )

Is een bijeenkomst van familie, vrienden en bekenden die bij elkaar komen om samen een plan te maken

om zo één of meerdere mensen te gaan helpen die dringend hulp nodig hebben.

De hulp van een Eigen Kracht-coördinator kan hier bij worden aangevraagd.

 

Hulpmiddelen:

Neurofeedback:

Neurofeedback is een techniek om de hersenen te trainen om het lichaam beter te besturen.

Studies geven aan dat de behandeling met Neurofeedback een medicijnloos alternatief is bij

ADHD en ADD. Het verbetert niet alleen het gedrag en concentratie, maar kan ook het IQ

verhogen. Nu worden er vaak medicijnen voorgeschreven die net zo werken als DRUGS!!

 

Neurofeedback kan worden ingezet bij:

Verslavingen

Slaapproblemen

Depressie

Posttraumatiesche stress

Chronische angst

Migraine

Auto-immuun ziekten

ADHD

ADD

 

Neurofeedback kan gebruikt worden in combinatie met andere therapieën.

Helaas wordt het nog niet (of niet helemaal) vergoed door de zorgverzekering.

Wel worden de goede resultaten van Neurofeedback steeds bekender en komt er hopelijk

in de toekomst wel een vergoeding voor de behandeling met Neurofeedback.

 

Nabeschouwing:

Nu wordt er vaak nog te lang gewacht met ingrijpen, waardoor het nog te vaak

misgaat met kinderen/jongeren. Preventie is van levensbelang om te zorgen dat

pubers niet op steeds jongere leeftijd alcohol en drugs gaan gebruiken. Om te zorgen

dat jongeren niet verslaafd worden. Meisjes niet meer gelokt kunnen worden door

loverboys. Door goede preventie en tijdig handelen, kan er ook worden bereikt dat

deze kinderen als volwassen minder lichamelijke en psychische klachten zullen

ontwikkelen.

 

Dit alles kan zorgen voor meer levenskwaliteit en economisch voordeel op langere

termijn doordat deze kinderen als volwassenen beter met problemen om kunnen

gaan. Ze ontwikkelen minder (psychosomatische) klachten waardoor ze minder

medicijnen en geestelijke hulp nodig hebben.

 

 

Het wordt tijd dat we op een positieve manier met kinderen,

jongeren, volwassenen en onszelf om leren gaan.

 

 

Moedige Moeders Nijkerk - februari 2011.

Laatste update - mei 2013

 

Links:

Basisschool Prins willem Alexanderschool

Kanjerschool

Buizerdlaan 2

Nijkerk

www.pwa-nijkerk.com

 

Basisschool ‘De Koningslinde’

Kanjerlessen en training

Larixlaan 86

Nijkerk

www.beatrix-nijkerk.nl/

 

Basisschool C.J. van Rootselaar

Kanjerschool

Van Noortstraat 42

Nijkerkerveen

www.rootselaarschool.nl

Basisschool “De Ontdekkingsreis”

Driebergsestraatweg 65

Doorn

www.deontdekkingsreis.nl

http://www.deontdekkingsreis.nl/jml/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1&Itemid=7

 

De vreedzame school

http://www.devreedzameschool.net

http://www.devreedzameschool.net/achtergrond/doelen/294-doelen02-doelen-overzicht

 

Charlemagne College (hier is gelukskunde bedacht)

Kerkrade – Landgraaf

www.charlemagnecollege.nl

http://www.charlemagnecollege.nl/sjablonen/charlemagne/pagina.asp?subsite=181&onderwerp=305