Uitzending Reporter Radio KRO/NCRV 25 mei 2014

http://www.radio1.nl/popup/terugluisteren-programma/2470/2014-05-25

 

 

Drugsgebruik hoog in gemeente Nijkerk.

De definitieve uitslag van het rioolwateronderzoek ( 2013) naar het drugsgebruik in de gemeente Nijkerk is bekend. Helaas zijn de cijfers hoog. In Europa staat de gemeente Nijkerk met het gebruik van cocaïne op de tiende plaats, het gebruik van MDMA (XTC) op de zesde plaats. Wat betreft amfetamine(speed) scoort Nijkerk nog hoger op de derde plaats staat,  van de 22 onderzochte steden, onder Amsterdam en Antwerpen. Moedige Moeders Nijkerk wil benadrukken dat de gemeente Nijkerk geen uitzondering is wat betreft het drugsgebruik. Nederland staat op de vierde plaats in de Europese top zes. Dat wil dus zeggen dat Nederland een drugsland is, ook het fabeltje dat er in de vissersdorpen meer drugs gebruikt worden is hiermee ontkracht. Het wordt volgens de Moedige Moeders Nijkerk tijd dat er mentaliteitsverandering komt ten aanzien van het drugsgebruik en de problemen die daar aan ten grondslag liggen. Want wat is de reden dat er zoveel drugs gebruikt worden?

 

Het analyserapport van het rioolwateronderzoek in de gemeente Nijkerk kan op aanvraag per mail worden verstuurd. moedigemoedersnijkerk@gmail.com

 

 

Bekijk de documentaire ‘Onder Elkaar

http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1339857

 

Documentaire over de Moedige Moeders in Volendam en het rioolwateronderzoek in de gemeente Nijkerk

Op zaterdag 27 april wordt de documentaire ‘Onder elkaar’ van de  tv-makers Mildred Roethof en Annegré Bosman om 16.05 uur uitgezonden op Nederland twee. In deze documentaire worden een aantal mensen uit Volendam gevolgd. De Moedige Moeders Nederland betalen het rioolwateronderzoek in de gemeente Nijkerk.

Afgelopen week zijn er elke dag monsters genomen van het rioolwater in Nijkerk door het KWR Watercycle Research Institute. Daarna wordt er een analyse gemaakt van de hoeveelheid drugs die zijn gevonden. Het gaat om MDMA (XTC), amfetamine, cocaïne, methamfetamine. 

 

 

Riool levert betrouwbare gegevens drugsgebruik in Europese steden

Unieke wetenschappelijke samenwerking onthult harde feiten over Europees drugsgebruik.

 

Voor het eerst in de geschiedenis hebben wetenschappers gegevens vergeleken over illegaal drugsgebruik in negentien Europese steden op basis van analyse van rioolwatermonsters. Amsterdam blijkt, samen met Antwerpen, koploper te zijn in cocaïnegebruik. Nederland (Amsterdam, Eindhoven en Utrecht) blijkt, wederom samen met België, ook het meeste MDMA (XTC) te gebruiken.

Het Noorse Instituut voor Wateronderzoek (NIVA) en het Mario Negri Instituut in Milaan hebben het initiatief genomen voor een gezamenlijke studie met onderzoeksinstituten uit elf Europese landen. In Nederland heeft KWR Watercycle Research Institute deelgenomen aan het onderzoek.

19 steden in 1 week

Alle onderzoeksdeelnemers hebben in dezelfde week in maart 2011 onbehandelde rioolwatermonsters verzameld in negentien Europese steden uit 11 landen. Deze monsters zijn onderzocht op de aanwezigheid van resten in de urine van cocaïne, amfetamine, MDMA (XTC), methamfetamine, en cannabis. De resultaten zijn vandaag gepubliceerd in het peer-reviewed journal ‘Science of the Total Environment.

Resultaten

Onderzoekers hebben het totale drugsgebruik door de inwoners van elke stad afgezet tegen het aantal inwoners. Op deze manier kan een grote stad als Londen direct vergeleken worden met een kleinere stad als Oslo. Een aantal opvallende bevindingen:

 

Amsterdam heeft samen met Antwerpen het hoogste cocaïnegebruik per inwoner. Het cocaïnegebruik is hoger in West- en Centraal-Europa en lager in Noord- en Oost-Europa.

Op basis van de onderzoeksresultaten kan berekend worden dat het totale cocaïnegebruik in Europa 355 kilo per dag is. Deze schatting komt overeen met 10 tot 15 procent van het wereldwijde gebruik van cocaïne (zoals vastgesteld door United Office on Drugs and Crime)

Het gebruik van MDMA is het hoogst in Nederland en België. In enkele Scandinavische landen werd nauwelijks MDMA gevonden in de monsters, maar juist weer meer amfetaminen.

 

Drugsbeleid tot nu toe vaak gebaseerd op enquêtes

Onderzoek naar drugsgebruik vormt een belangrijke basis voor het ontwikkelen van effectief drugsbeleid, en voor het bepalen van de effectiviteit van het huidige drugsbeleid in landen, Tot op heden zijn enquêtes de meest gebruikte onderzoeksmethode. Gebruikelijk is om het onderzoek te richten op een specifieke groep binnen de samenleving, zoals bezoekers van feesten of drugsverslaafden, of op de bevolking in het algemeen. Aanvullende informatie komt van de politie, uit douanerapporten over inbeslagnemingen en uit opname- en medische data van ziekenhuizen.

 

Rioolonderzoek geeft betrouwbare gegevens

“Er zal altijd enige onzekerheid zijn over de betrouwbaarheid van op enquêtes gebaseerde studies. Onderzoek van riolen in steden geeft zeer accurate en betrouwbare gegevens over de in totaal gebruikte drugs”, zegt dr. Kevin Thomas, Research Manager bij NIVA. Thomas leidde het onderzoek en is van mening dat de metingen in riolen een belangrijke aanvulling zijn op huidige onderzoeksmethoden. “Door het onderzoek in riolen kunnen we vaststellen hoe groot het drugsgebruik is in een stad. Er kan ook snel gemeten worden of er in een korte tijd veranderingen zijn, bijvoorbeeld na een inval van de politie bij productielocaties of inbeslaglegging door de douane.”

Methode wint snel terrein

De huidige onderzoeksmethode is in 2012 in verschillende Europese en Amerikaanse steden toegepast. In Nederland heeft KWR samen met het RIVM in 2009 en met UvA in 2010 ook al onderzoek gedaan in Nederlandse steden en op Schiphol naar een uitgebreidere set illegale drugs en afbraakproducten. Het meest aangetroffen werden amfetamine, cocaïne, cannabis en enkele tranquilizers.

Thomas: “Deze methode is overal toepasbaar. Met de juiste financiering hebben we voor het eerst de mogelijkheid meer inzicht te verkrijgen in de harde feiten omtrent wereldwijd illegaal drugsgebruik.”

Het volledige onderzoeksrapport

Klik hier voor het volledige onderzoeksrapport op ScienceDirect.

Meer informatie

Voor meer informatie over het onderzoek, kunt u contact opnemen met prof. dr. Pim de Voogt. KWR Watercycle Research Institute: pim.de.voogt@kwrwater.nl . (+31 6 22 69 03 59)

Voor informatie over het onderzoek in Noorwegen en Italië kunt u contact opnemen met respectievelijk Kevin Thomas, Norwegian Institute for Water Research (Kevin.thomas@niva.no) en Sara Castiglioni, Mario Negri Institute Milaan (sara.castiglioni@marionegri.it).

 

Bron: www.kwrwater.nl/rioolonderzoek/

 

 

Volendam snuift meer dan Parijs

08-11-12 - Bron: Het Parool

 

 

In Volendam en omstreken worden meer coke en xtc gebruikt dan in de meeste grote Europese steden.

Dit blijkt uit onderzoek van het KWR Watercycle Research Institute, dat ook de situatie in twintig grote Europese steden onderzocht. Volendam laat Milaan, Parijs en Londen achter zich in hoeveelheid drugsgebruik per hoofd van de bevolking. 

In en rond het vissersdorp worden 1100 lijntjes per dag gesnoven. Dat is één lijntje cocaïne op veertig inwoners per dag. Volendammers blijken ook grootgebruikers van xtc te zijn. Het dorp staat met xtc op nummer drie in Europa. Alleen in Amsterdam en Eindhoven wordt meer geslikt.

De gegevens over het drugsgebruik in en rond Volendam kwamen aan het licht na een onderzoek van het rioolwater bij de zuiveringsinstallatie in Katwoude. De installatie werkt voor 44.000 inwoners, de helft woont in Volendam.

Volgens UvA-hoogleraar Pim de Voogt is na een week monsteren gebleken dat gemiddeld per dag de restanten van 1,23 gram pure cocaïne per duizend inwoners in het rioolwater zaten. Bij xtc werd gemiddeld 65 milligram per dag per duizend inwoners aangetroffen.

De Voogt: 'In het weekeinde lag het wel op 200 milligram.' Het Watercycle Research Institute onderzoekt sinds drie jaar het rioolwater op drugs. Er worden monsters genomen voordat het water de reinigingsinstallatie ingaat.

Het Volendamonderzoek is in opdracht van tv-zender BNN uitgevoerd. Hun programma Spuiten en Slikken besteedt zondag meer aandacht aan de uitkomsten.

(Door: Frans Bosman)

 

 

Terug naar welkom