KANJERTRAINING

 

De kanjertraining gaat er van uit dat een goede opvoeding zich richt op fundamentele menselijke waarden. Zoals liefde, vertrouwen, mededogen, toewijding, verantwoordelijkheid en betrokkenheid in de breedste zin van het woord. Herinner een kind aan het verlangen een goed mens te zijn.

 

Zo begint Gerard Weide psycholoog en bedenker van de Kanjertraining de inleiding van het Kanjerboek voor ouders, leerkrachten en Pabo-studenten. www.kanjertraining.nl

 

Er zijn kinderen die gedrag laten zien waar ze zelf en de andere leerlingen last van hebben. De Kanjertraining kan dan helpen om dat gedrag liefdevol te begrenzen en het kind te helpen gedrag aan te leren waar het zich beter door voelt en minder onrust geeft in de klas.

 

 

De Kanjertraining heeft vijf uitgangspunten:

 

v                We vertrouwen elkaar.

v                We helpen elkaar.

v                Niemand speelt de baas.

v                Niemand lacht uit.

v                Niemand doet zielig.

 

 

De Kanjertraining is zo opgebouwd dat er elk schooljaar thema’s behandeld worden waar het kind op dat moment aan toe is. Zo krijgen ze inzicht in hun gedrag, leren ze sociale vaardigheden aan, praten over of iets wel of niet mag, doen rollenspel met behulp van 4 petten en oefeningen in vertrouwen. Vooral op de middelbare scholen is de Kanjertraining van belang, want daar staan de jonge pubers onder grote druk en lopen ze het meest gevaar.

 

Kanjertraining is er voor groep 1 tot en met 8 en klas 1 tot en met 3 van het voortgezet onderwijs.

 

Belangrijke onderdelen van de Kanjertraining:

 

*                 Voor ouders is er de mogelijkheid om een Kanjertraining op de scholen te krijgen.

*                 De Kanjertraining heeft een pestprotocol voor de scholen.

*                 Bij de Kanjertraining is een volgsysteem inbegrepen dat uitgewerkt kan worden tot

           een behandelplan.

*                 Er is een speciale Kanjertraining voor trainers en coaches in de sport.

*                 Ouder en kind trainingen worden door het hele land gegeven en verschillende

            ziektekostenverzekeringen betalen mee in de kosten.

Kanjertraining effectief?
Kanjertraining erkend als effectief. De Kanjertraining is sinds 14 oktober 2013 erkend als Effectief (volgens goede aanwijzingen) in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut (NJI). Dit is een bijzondere erkenning: er zijn nauwelijks effectieve trainingen opgenomen in de databank die al zo grootschalig (bijna 2000 scholen en 32 psychologen praktijken) geďmplementeerd zijn als de Kanjertraining.  http://bit.ly/1aObhWu.

 

 

De Kanjertraining kan preventief helpen in de strijd tegen verslavingen:

 

·        Wanneer er in elke klas van de basisschool en de eerste drie klassen van het voortgezet onderwijs Kanjertrainingen worden gegeven.

 

·        Er les gegeven wordt door docenten die allemaal een leraren-kanjertraining hebben gevolgd en werken op een kanjerschool.

 

·        Ouders de Kanjertrainingen op school volgen en dit thuis toepassen.

 

Als Moedige Moeders Nijkerk hopen wij dat scholen en gemeenten er samen voor gaan om te zorgen dat alle scholen Kanjerscholen worden. Op deze manier kunnen onze kinderen weerbaarder worden tegen de gevaren in de wereld van drank en drugs.

 

 

Ouder-kind Kanjertraining

De Kanjertraining is 14 oktober jl. erkend als effectief. De ouder-kind Kanjertraining is bedoeld voor kinderen en jongeren die op school en wellicht ook thuis "niet lekker in hun vel zitten"

kanjertraining, ouder, kind, ermelo, putten, allesvan

Kanjertraining effectief?
De Kanjertraining is op 14 oktober 2013 erkend als Effectief (volgens goede aanwijzingen) in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut (NJI). Dit is een bijzondere erkenning: er zijn nauwelijks effectieve trainingen opgenomen in de databank die al zo grootschalig geďmplementeerd zijn als de Kanjertraining. In Nederland werken al bijna 2000 scholen met de kanjertraining en bieden 32 praktijken ouder-kind Kanjertraining aan.

Voor wie?
De ouder-kind Kanjertraining is bedoeld voor kinderen en jongeren die op school en wellicht ook thuis "niet lekker in hun vel zitten". Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat je (weer) positief over jezelf en de ander leert denken en om communicatie te verbeteren en conflicten te beheersen. De training is ook bedoeld om pestgedrag onder kinderen en jongeren aan te pakken.
De Kanjertraining is er voor kinderen die de moed hebben te erkennen dat ze er niet bij horen. Als je er niet bij hoort, kan dat tal van redenen hebben. Je kunt het gewoon slecht treffen met de kinderen om je heen. Je bent sociaal misschien wat onhandig, verlegen, afhankelijk, agressief, of je haalt wel erg snel je schouders op: je neemt niets serieus. Op dit moment hebben duizenden kinderen/jongeren de trainingen gevolgd. Dat is enorm veel. De ouder-kind Kanjertraining wordt gegeven aan kinderen van 5-8 jaar, 8-12 jaar en jongeren van 12-17 jaar en hun ouders.

Gedragstypen
Er worden in de training vier gedragstypen (petten) en verlangens onderscheiden:
-Tijger
/Kanjer: Rustig, zelfverzekerd, in balans (witte pet), positief verlangen: ‘Ik doe me niet anders voor dan ik werkelijk ben'.
-Vlerk: Te krachtig en daardoor grensoverschrijdend en brutaal (zwarte pet), negatief verlangen: ‘Ik wil de baas zijn, ik bepaal alles zelf'.
-Aap: Clownesk en onverschillig gedrag (rode pet), negatief verlangen: ‘Ik wil leuk en grappig zijn en op die manier erbij horen'.
-Konijn: Te voorzichtig en bang (gele pet), negatief verlangen: ‘Ik wil liefde en vrede, geen oorlog, geen ruzie, geen strijd'.
Het doel is om van de zwarte, gele en rode pet naar de witte pet te ontwikkelen. De negatieve verlangens van de zwarte, rode en gele pet moeten worden veranderd in een positief verlangen van de witte pet.

Resultaat
Het belangrijkste is dat je weer positief over jezelf en de ander leert denken. Als gevolg hiervan heb je minder last van sociale stress. Ook op langere termijn is het effect merkbaar. Het blijkt dat veel kinderen na het volgen van de training zich beter kunnen concentreren op school en betere leerresultaten behalen. De verklaring hiervoor is eenvoudig: De Kanjertraining geeft kinderen handvatten in sociale situaties. Daardoor komt tijd en energie vrij.

Deelname ouders
Het succes van de Kanjertraining is onder meer gelegen in de deelname van de ouders. Motivatie, inzet en betrokkenheid van zowel ouders als het kind zijn belangrijk voor het welslagen van de training.

Training
Wij werken met gecertificeerde kanjertrainers (voornamelijk orthopedagogen en psychologen). De training is om de week en bestaat uit tien lessen van 1,5 uur. Het eerste deel van de les volgen ouders en kinderen/jongeren gezamenlijk (met twee trainers) Het tweede deel volgen ouders en kinderen/jongeren apart, elk met een eigen trainer.

Vergoeding
De kosten van de training bedragen € 65,00 voor de intake en € 315,00 voor de training.
Er zijn enkele ziektekostenverzekeraars die de training gedeeltelijk) vergoeden. Op dit moment vergoeden Zorg en zekerheid, Kiemer, ONVZ en AGIS de training (deels).

Start nieuwe groepen
Begin november starten wij met nieuwe groepen 5-8 jarigen en 8-12 jarigen op de woensdagmiddag in Amersfoort en Putten. De startdatum voor de pubergroep wordt nog ( in overleg) vastgesteld. Deze training zal op een doordeweekse avond plaatsvinden. Meer over de training vindt u op
www.praktijkmijnten.nl of www.kanjertraining.nl.

Aanmelden is nog mogelijk! U kunt uw zoon/dochter aanmelden per mail
info@praktijkmijnten.nl, of telefonisch 0341-350035.

kanjertraining, ouder, kind, ermelo, putten, allesvan

kanjertraining, ouder, kind, ermelo, putten, allesvan

 

 

Terug naar Welkom