Wat zijn de mogelijkheden van De Pitstop

     

De Pitstop als inloop:

De Pitstop is in eerste instantie een inloophuis waar jongeren van 12 t/m 23 jaar zonder afspraak naar binnen kunnen lopen wanneer ze een probleem hebben waar ze

over willen praten. Er kunnen verschillende redenen zijn waardoor ze niemand hebben om mee te praten. Belangrijk is dat ze niet alleen met dit probleem blijven rondlopen,

want er zijn problemen die te groot worden en dan is het van belang dat iemand daar advies en steun bij kan geven.

 

De Pitstop als hulpverlener:

De Pitstop is een vorm van laagdrempelige multidisciplinaire hulpverlening voorjongeren met complexe hulpvragen. Dit betekent dat hulpverleners van verschillende

instanties naadloos met elkaar samenwerken om hulpverleningstrajecten op maat te leveren die gericht zijn op positieverbetering: zowel praktisch als sociaal-emotioneel.

 

De Pitstop biedt een groot aantal ondersteunende mogelijkheden aan jongeren, ouders en netwerkpartners, waaronder:

Laagdrempelige inloop.

Trainingen agressie regulatie.

Weerbaarheid en sociale vaardigheden.

Creatieve therapie.

Bugetbeheer.

Psychologisch onderzoek.  

 

De doelgroep van de Pitstop zijn jongeren tussen 12 en 24 jaar.

Hun problemen spelen zich af op verschillende leefgebieden (wonen, werken, school enz.)

Hun belangrijkste kenmerk is dat zij hulpvragen niet kunnen verwoorden.

Het basisuitgangspunt is dat goede hulpverlening begint bij een goede diagnose, zij

stellen daarom het VERHAAL van de jongere centraal in hun behandeling.

 

Het is niet wat je kunt of hoeveel je hebt, maar wie je bent en hoe leerbaar je durft te zijn.

 

Het 3-stappenplan:

Stap 1:  BUDO wordt gebruikt om sociale vaardigheden aan te leren.

Stap 2: De tekentafel: onder leiding van een begeleider leren de jongeren het

            symboliseren van hun gevoelens via verschillende creatieve mogelijkheden. 

Stap 3: De schrijftafel: taal is heel erg belangrijk, het helpt de jongeren hun

            verhaal te doen. Het schrijversbureau is het symbool van dit uitgangspunt.

           

Er wordt ook gewerkt met Gelukskunde, want gelukkig worden kun je leren.

 

Zij leveren trainingen, beheer en een laagdrempelige hulpverlener die de inloop gestalte geeft.

 

Voor meer info over de werkwijze van De Pitstop

kunt u contact opnemen met Jan Geyteman

E-mail: jan_geyteman@hotmail.com